หลวงพ่อโอภาสี

งานทำบุญถวายสลากภัต

ถวายพานพุ่ม สังฆทาน  ให้กับพระสงฆ์จำนวน 23 รูป

วันที่ 2 สิงหาคม 2566

เวลา

สถานที่

11 ซอย พุทธบูชา 26/3 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ผู้ดูแลงาน

กำหนดการ

เวลา ๙.๐๐ น. สมาทานศีล พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ 

เวลา ๙.๓๐ น. กล่าวคำถวาย สลากภัต ไทยทาน เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และภัตตาหาร
 
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเพล

เวลา ๑๑.๐๐ น. กรวดน้ำรับพร เสร็จพิธี
 

ติดต่อสอบถามรายละเอียด พระปลัด สุชาติ ธมฺมสโร 080-545-5239