แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง

“ปธานปัจฉิมกถา ว่าด้วยการสรุปเรื่องความเพียร”

เวลา

สถานที่

11 ซอย พุทธบูชา 26/3 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ผู้ดูแลงาน

แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง

“ปธานปัจฉิมกถา ว่าด้วยการสรุปเรื่องความเพียร”

เวลา

สถานที่

11 ซอย พุทธบูชา 26/3 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140

ผู้ดูแลงาน

แสดงพระธรรมเทศนา

พระปลัดสุชาติ ธมฺมสโร(รุ่งเนียม)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี,เลขา.จว.ทุ่งครุ

“ปธานปัจฉิมกถา ว่าด้วยการสรุปเรื่องความเพียร” ณ โรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร แสดงธรรมแก่ คณะครู นักเรียน ประมาณ ๖๐๐ คน

วันพฤหัสบดีที่๑มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา๐๘.๓๐ – ๙.๓๐ น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียด พระปลัด สุชาติ ธมฺมสโร 080-545-5239

แสดงพระธรรมเทศนา

พระปลัดสุชาติ ธมฺมสโร(รุ่งเนียม)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อโอภาสี,เลขา.จว.ทุ่งครุ

“ปธานปัจฉิมกถา ว่าด้วยการสรุปเรื่องความเพียร” ณ โรงเรียนบางมด(ตันเปาว์วิทยาคาร) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร แสดงธรรมแก่ คณะครู นักเรียน ประมาณ ๖๐๐ คน

วันพฤหัสบดีที่๑มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา๐๘.๓๐ – ๙.๓๐ น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียด พระปลัด สุชาติ ธมฺมสโร 080-545-5239