กิจนิมนต์และทำบุญกับวัด

ทำบุญกับวัดและบริจากช่วยเหลือโคงการผู้ป่วยติดเตียง

ร่วมบริจากข้าวสารอาหารแห้งของใช้ ให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากไร้
ติดต่อบริจากสิ่งของได้ที่จุดรับบริจาก วัดหลวงพ่อโอภาสี
บริจากช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง

ปฎิทินกิจนิมนต์

X

ติดต่อ :  กิจนิมนต์งานบวชที่อาคาร 3 ชั้น ห้องสำนักงาน

โทรศัพท์ :  063-249-9856 , 080-545-5239

ผู้รับกิจนิมน :    พระปลัดสุชาติ ธมฺมสโร (พระอาจารย์หอม)