กิจกรรมและข่าวสารวัด

รายละเอียด

งานกิจกรรมของทางที่จัดขึ้น ตามเทศกาลทางพุทธศาสนาและ งานประจำปีของทางวัดหลวงพ่อโอภาสี ข่าวที่ต่างๆ ของทางวัดหลวงพ่อโอภาสีที่จัดโครงการต่างๆ เช่นบริจากของให้กับผู้ป่วยติดเตียง คนยากไร้

กิจกรรมของทางวัด

บทความ